Cechová listina

V piatok a v sobotu sme sa zúčasnili na valnom zhromáždení Cechu kachliarov, rovnako ako každý rok.

Predstavujeme našu listinu o členstve.

cechová listina Krbex s.r.o.