ABX

KRBOVÉ KACHLE ABX

VÝROBA

Od vzniku spoločnosti priebežne rozširujeme výrobu a zavádzame nové technológie. V súčasnej dobe disponujeme napríklad najmodernejšími CNC technológiami na spracovanie plechu alebo CNC strojom na presnú výrobu výmurovky do krbových kachlí. Tieto technológie sú umiestnené v priestoroch novej haly vo Varnsdorfe. Vďaka týmto technológiám sme schopní plniť aj tie najnáročnejšie požiadavky zo strany zákazníkov.

SKÚŠOBŇA

Disponujeme vlastnou skúšobňou, v ktorej sme schopní merať parametre kachlí, ktoré vyžadujú aj tie najprísnejšie normy štátov EÚ, ako je napr. Nemecko a Rakúsko a pod. Skúšobňa je využívaná pre meranie požadovaných parametrov už pri vyvíjaní nových typov výrobkov a pre kontrolné skúšky, kde je opätovne skúšaná kvalita už zavedených vyrábaných produktov.

KRBOVÉ KACHLE NA DREVO

Kompletný sortiment nájdete v tomto linku:

KACHLICOVÉ KACHLE NA DREVO

Kompletný sortiment nájdete v tomto linku:

KUCHYNSKÉ SPORÁKY NA DREVO

Kompletný sortiment nájdete v tomto linku: