KVS MORAVIA

SPORÁKY NA DREVO KVS MORAVIA

RIEŠENIE PRE VAŠE KÚRENIE A VARENIE

Domáce spotrebiče KVS MORAVIA - sporáky, kachle, kotly sú určené pre pevné palivá: hnedé uhlie, drevo a drevené brikety. Široký sortiment sporákov, kachlí a kotlov, ktorý dodávame pod značkou KVS MORAVIA.

SPORÁKY A KACHLE

Závod Dvorce má už viac ako storočnú históriu a dnes patrí spoločnosti KVS EKODIVIZE a.s.

SPOTREBIČE NA PEVNÉ PALIVO

Sortiment domácich spotrebičov na pevné palivo vyrábame v závode vo Dvorcich ktorý má už viac ako storočnú históriu. Tento závod dnes patri spoločnosti KVS EKODIVIZE a.s. ktorá bola založená v roku 1995. Sídlo tejto výrobnej firmy sa nachádza v malebnej krajine na úpätí Jeseníkov v Hornom Benešove. Základným strategickým zámerom KVS EKODIVIZE a.s. po jej založení bol vývoj a realizácia technológií na spracovanie priemyselných odpadov produkovaných priemyselnými podnikmi najmä v Českej republike. Ďalším vývojom spoločnosti došlo k postupnému rozšíreniu jej činností do ďalších výrobných a obchodných oblastí – obchod s hutnými polotovarmi a železným šrotom, strojárenská a chemická výroba.

STROJÁRSKA A ZÁMOČNÍCKA VÝROBA

Strojárska a zámočnícka výroba v spoločnosti KVS EKODIVIZE a.s. sa zameriava na vlastné technologické zariadenia, zabezpečenie ich údržby a tiež na externej zákazky najmä v kusovej výrobe malých zvarencov, zámočníckych prvkov a jednoúčelových strojov. Odbor strojárstvo bol výrazne posilnený odkúpením závodu vo Dvorcich od a.s. MORA MORAVIA Mariánské Údolí. Od 1.2.2003 s touto akvizíciou bola prevzatá výroba sporákov, kachlí a kotlov na pevné palivo vrátane výroby v odbore obrábania, najmä veľkosériových zákaziek rotačných súčastí pre odberateľa z rôznych strojárskych odvetví predovšetkým leteckého a automobilového priemyslu.

KOMPLETNÝ VÝBER KACHLÍ A SPORÁKOV