KOBOK

Spoločnosť KOBOK spol. s r. o. vyrába krbové vložky

typu CHOPOK, ĎUMBIER, MÝTO, BYSTRÁ

vo výkonových a rozmerových radách 450, 550, 600, 670, 730, 780, 900.
Sú určené na spaľovanie dreva a drevených brikiet roštovým a bezroštovým spôsobom. Zabudovávajú sa teplovzdušným, hybridným a akumulačným spôsobom do krbov rôznych štýlov a tvarov. Sú alternatívnym zdrojom tepla s vysokou účinnosťou spaľovania, ktorý umocňuje a zútulňuje atmosféru vášho domova.Široký sortiment umožňuje vybrať model, ktorý splní vaše požiadavky a očakávania.

Krbové vložky sú pružným zvarencom zo žiaruvzdorného oceľového plechu, chráneného tepelne odolným ekologickým lakom. Konštrukcia je celopieskovaná, vhodne doplnená liatinovými a žiaruvzdornými materiálmi (šamot, žiarobetón), ktoré zabezpečujú tepelnú zotrvačnosť a vysokú životnosť. Dvierka presklené žiaruvzdorným keramickým sklom umožňujú pohľad na plameň v prehĺbenom ohnisku, bezpečnú a hospodárnu prevádzku.

Metóda skúšky krbových vložiek: ČSN EN 13229.

Krbovú vložku je možné vybaviť príslušenstvom, ktoré zvyšuje ich estetickú úroveň a praktické nasadenie: – vonkajší popolník /VOP/ – znížené ohnisko /ZO/ – segmentové ohnisko /SO/ – druhé sklo /DS/ – sklo modern/ SM/ druhé sklo modern /DSM/ – prikladacie dvierka /DPS/ – krycí rámik /KR/ – druhý plášť /DP/ – výsuvné dvierka /VD/.

Zvýšenie výkonu a účinnosti spaľovania zabezpečia tepelné výmenníky: – NADSTAVBA – VERTIKAL – VODNÍK.

OCEĽOVÉ KRBOVÉ VLOŽKY OD SLOVENSKÉHO VÝROBCU

TYPORADIE

CHOPOK L LD

krb1

CHOPOK R90/330 LD L/P
CHOPOK R90/450 LD L/P

krb2

CHOPOK R90-S/330 LD L/P
CHOPOK R90-S/450 LD L/P

krb3

CHOPOK 2R90/330 LD
CHOPOK 2R90/450 LD

krb4

CHOPOK "O" LD

krb5

CHOPOK O/R90 LD

krb6

CHOPOK 2R90-S/330 LD2
CHOPOK 2R90-S/450LD2

krb7

ĎUMBIER LD

krb8

MÝTO R550 LD

krb9

BYSTRÁ L LD

krb10

BYSTRÁ "O" LD

krb11

KAZETA L LD

krb12

KAZETA R90/330 LD L/P
KAZETA R90/450 LD L/P

krb13

KAZETA R90-S/330 LD L/P
KAZETA R90-S/450 LD L/P

krb14

KAZETA "O" LD

krb15

KAZETA P LD

krb16

KAZETA R550 LD

krb17

EKO L LD

krb18

EKO R90-S/330 LD

krb19

CHOPOK L VD

krb20
krb21

CHOPOK R90-S/380 VD L/P
CHOPOK R90-S/500 VD L/P

krb22
krb23

CHOPOK "O" VD

krb24
krb25

CHOPOK 2R90-S/380 VD
CHOPOK 2R90-S/500 VD

krb26

KAZETA L VD

krb27

KAZETA R90-S/380 VD L/P
KAZETA R90-S/500 VD L/P

krb28
krb29

KAZETA "O" VD

krb30

BYSTRÁ L VD

krb31

BYSTRÁ "O" VD

krb32

CHOPOK L LD - TV
CHOPOK "O" LD - TV

krb33
krb34

TEPLOVZDUŠNÉ VÝMENNÍKY

NADSTAVBA 180,200 - teplovzdušný výmenník 1,5 kW

VERTIKAL 750 - teplovzdušný výmenník 3 kW

Automatická regulácia horenia

VÝHODY REGULÁCIE

Znižuje spotrebu paliva

Vďaka vyrovnanému priebehu horenia dochádza k predĺženiu horeniu paliva. Týmto sa dosiahne menšia frekvencia prikladania paliva.

Znižuje maximálnu dosiahnutú teplotu pri procese horenia

Týmto sa zabráni prehriatiu vykurovacieho systému a vykurovaného priestoru.

Zvyšuje efektívnosť ohniska a celého vykurovacieho systému

Pôsobením automatickej regulácie sa obmedzí únik energie do exteriéru a takto sa lepšie využije vyprodukovaná energia pre ohrev vykurovaných priestorov.

Predlžuje proces horenia

Znížením dosiahnutej maximálnej teploty horenia sa zabezpečí menšie opotrebenie materiálov, najmä dymovodov a komínového systému.

Zlepšuje hygienu prostredia

Obmedzením maximálnej teploty a zvýšením teploty pri horení sa priebeh horenia priblíži k ideálnej krivke horenia.

Zvyšuje bezpečnosť kúrenia

Znížením dosiahnutej maximálnej teploty horenia sa zabezpečí menšie opotrebenie materiálov, najmä dymovodov a komínového systému.

Zlepšuje tepelnú pohodu prostredia

Vplyvom zníženia maximálnej teploty a vyrovnanému priebehu kúrenia je teplota v miestnosti stabilnejšia a príjemnejšia. Taktiež dochádza v oveľa menšej miere k efektu „studených nôh“. Tento efekt je spôsobený veľkým rozdielom teplôt medzi podlahou a stropom.

PRÍSLUŠENSTVO

PRÍPLATKOVÉ

VONKAJŠÍ POPOLNÍK (VOP)

Nádoba na popol je oddelená od spaľovacej komory. Teleso popolníka ma nastaviteľnú hĺbku a stavebne sa umiestni v podstave krbu.

ZNÍŽENÉ OHNISKO (ZO)

Určené pre zabudovanie do nízko položených portálových krbov.

DRUHÝ PLÁŠŤ (DP)

Uľahčí obstavbu a montáž rozvodu teplého vzduchu.

SEGMENTOVÉ OHNISKO (SO)
SEGMENTOVÉ OHNISKO TMAVÉ (SOT)
SEGMENTOVÉ OHNISKO BIELE (SOB)

Rozdelenie ohniska na menšie, stavebne do seba zapadajúce časti, zvýšenie hrúbky žiaruvzdorného šamotu zabezpečí zvýšenie životnosti a akumulácie.

SKLO MODERN (SM)

Krbová vložka dostáva moderný výraz.

DRUHÉ SKLO (DS)

Znižuje podielu sálavého tepla do priestoru a opticky zväčšuje priehľadnosť dvierok. Krbová vložka dostáva moderný výraz.

DRUHÉ SKLO MODERN

Znižuje podielu sálavého tepla do priestoru a opticky zväčšuje priehľadnosť dvierok. Krbová vložka dostáva moderný výraz.

PRIKLADACIE DVIERKA (DPS, DPSO)

Využívajú obojstranné prevedenia krbových vložiek.

Konštrukcie predstavujú plné prevedenie priezoru dvierok (plech/vermikulit), ktoré eliminuje sálanie tepla do prikladacieho priestoru. Prevedenie DPSO je doplnené kontrolným otvorom, ktorý zabezpečuje vizuálny kontakt s priebehom horenia.

KRYCÍ RÁMIK (KR)

Krycí rámik

zvyšuje estetickú úroveň a prekrýva dilatačné tesnenie okolo krbovej vložky.

Vyrába sa v prevedení oceľ/nerez (brúsená).
Je dostupný pre krbové vložky CH, Ď, M, B v tvarovom prevedení “A, B, C“ a rozmerovom prevedení 2S, 3S, 4S.